Inschrijven

Iets voor jou? Schrijf je in!
De inschrijvingen voor schooljaar 2019 - 2020 lopen van 1 juni tot 30 september, met speciale inschrijfdagen van dinsdag 11 juni tot zaterdag 15 juni. Bekijk alle praktische info (prijzen...) via de knop hieronder.

Nieuw Decreet

Op 1 september 2018 treedt een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs (dko) in werking. Als gevolg van deze nieuwe regelgeving zal er vanalles veranderen binnen SAMWD. Wat precies? Dat ontdek je hier!

Verbouwingen en Verhuis

SAMWD verbouwt haar thuisbasis en verhuist tijdelijk naar... Dendermonde!
Onze tijdelijke verblijfplaats is gekend! Kom alles te weten over de stand van zaken van onze verbouwingen.

Veelgestelde vragen

Wat als ik niet naar de les kan komen?

Verwittig ons! Bel of mail naar het secretariaat, dan kunnen wij de leerkracht verwittigen. Vertel ons: welke dag(en) je afwezig bent, voor welke les(sen) en waarom (ziekte, schooluitstap…).
Breng daarnaast binnen de 2 weken een geldig attest/bewijs van jouw afwezigheid binnen op het secretariaat of stuur dit meteen door via mail naar samwd@dendermonde.be

Sinds 1 september 2018 gelden de volgende regels:

  • ben je maximaal 3 opeenvolgende dagen afwezig? Dan is een verklaring van je ouders een geldig bewijs. Je mag 4x per jaar zo'n eigen verklaring gebruiken.
  • vanaf de 4e dag, of vanaf de 5e keer per schooljaar dat je afwezig hebt heb je een doktersattest nodig.
  • voor evaluatiemomenten heb je ALTIJD een doktersattest nodig om je afwezigheid de rechtvaardigen.
  • attesten van overlijden, aanwezigheid op de rechtbank, feestdag van jouw levensbeschouwing zijn geldig om een afwezigheid te rechtvaardigen.
  • een schoolactiviteit (uitstap, 3-daagse) is geldig mits een bewijs van de school (dus niet van de ouders).
  • indien de school onbereikbaar is wegens overmacht, geldt dit als gewettigde afwezigheid.

Is er les op de eerste zaterdag van een vakantie?

Ja, behalve wanneer die eerste zaterdag een feesdag is (bv Kerstmis). Schoolvakanties beginnen altijd op maandag. Zaterdag is een gewone lesdag in het Deeltijds KunstOnderwijs, net zoals vrijdag een gewone lesdag is in het dagonderwijs.