Geplaatst op 15/02/2017

Artistiek Pedagogisch Project

De Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans is een open huis, een ontmoetingsplek waar iedereen die zich artistiek wil ontplooien, welkom is.

We bieden kinderen, jongeren en volwassenen een kwaliteitsvolle en brede artistieke vorming. Er is aandacht voor alle aspecten van een artistieke persoonlijkheid : vakman, kunstenaar, performer, onderzoeker en teamspeler.

Voor iedere leerling werken we een persoonlijk leertraject uit, met maximale artistieke ontwikkeling als doel. We vertrekken van de vaktechnische competentie van de leerling en houden rekening met zijn leervraag enerzijds en de door de overheid vooropgestelde doelstellingen anderzijds. Een open dialoog tussen leraar en leerling is hierbij essentieel.

We kiezen voor permanente evaluatie en zorgen voor een uitgebreid aanbod aan speelkansen, van intieme toonmomenten tot grote publieke optredens. Jaarlijks treedt iedere cursist minstens twee keer op, alleen en samen met anderen. Elk optreden betekent een stap verder in de evolutie van de leerling als kunstenaar.

In individuele lessen stimuleren we zelfevaluatie en zelfstandigheid, tijdens groepsactiviteiten bevorderen we daarnaast ook solidariteit en sociale vaardigheden. Deze competenties kan de leerling ook buiten de leeromgeving van de academie inzetten.

We zijn een gedreven lerarenteam. In onze zoektocht naar duurzame werkvormen staan we open voor vernieuwing. We delen onze professionaliteit wat leidt tot vakoverschrijdende samenwerking voor kleine en grote projecten.

We werken nauw samen met culturele en sociale organisaties binnen Dendermonde en daarbuiten.