Verbouwingen en Verhuis

Op deze pagina vind je alle info over de komende verbouwingen
en de verhuis van SAMWD naar de tijdelijke leslocatie.
Telkens wanneer er nieuwe informatie bekend is,
wordt ze hier gepubliceerd.

Timing verbouwingswerken SAMWD

Datum Actie
november 2017 Ontvangen info archeologische studie (informatie nodig voor bouwaanvraag)
januari 2018 Indienen bouwaanvraag (met bestendigde nota archeologie)
juli 2018 Ontvangst bouwvergunning
juli-augustus '18 Sanering hoogspanningscabine Eandis
oktober 2018 Goedkeuring bestek
november 2018 Publicatie bestek
december 2018 Verhuis naar tijdelijke locatie SAMWD
januari 2019 Opening offertes en nazicht
februari 2019 Gunning aanbestedingsdossier
maart 2019 Start werken (onder voorbehoud van noodzakelijk archeologisch onderzoek)
juli 2020 Einde werken
september of
december 2020 Verhuis SAMWD naar vernieuwde locatie (afhankelijk van meerwerken en/of weerverlet)

Voorontwerp

Benieuwd hoe de vernieuwde SAMWD er uit zal zien? Via deze knop kan je enkele computerschetsen bekijken.

Tijdelijke locatie

De tijdelijke locatie is bekend! We zullen verhuizen naar een combinatie van verschillende locaties die kort bij elkaar gelegen zijn en die op wandelafstand liggen van de huidige locatie.